WELCOME TO IRAC

    บริษัท อินเทลลิเจนท์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนเซาท์ (ประเทศไทย) จำกัด
    ให้บริการ Solution ต่าง ๆ อย่างครบวงจรให้กับกิจการในยุคดิจิทัล

 

 

WE ARE THE BEST SOLUTION FOR YOUR BUSINESS เราคือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ : )


 

DIGITAL MARKETING SOLUTIONS

การทำธุรกิจยุคนี้ เป็นยุคของดิจิทัลเทคโนโลยี ดังนั้น IRAC จึงจัดตั้งแผนกบริการ Digital Marketing Solution เพื่อมอบบริการให้กับลูกค้าทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่  SME และรายย่อย

 

BIZ SOLUTION

เป็นบริการบนโลกออนไลน์ให้กับ SME โดยทำหน้าที่เป็นแหล่งรวม สรรหา และตอนสนองความต้องการต่าง ๆ ของ SME เพื่อเอื้ออำนวยให้ SME สามารถดำเนินธุรกิจของตนเองด้วยต้นทุนที่ต่ำและมีประสิทธิภาพในโลกยุคดิจิทัล บริการของ Biz Solution มีมากมาย หลากหลาย Platform สรรหาบริการอย่างครบวงจร

 

PEOPLE TRAINING

Public Training สถาบันจัดการฝึกอบรมทางด้านการจัดการการบริหาร และให้คำปรึกษา เติมเต็มความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ด้วยนวัตกรรม บริการด้านการฝึกอบรมและบริการด้านการเสาะหาความรู้อย่างรอบด้าน